Biz Kimiz
Sigorta Gücü, Avrupa ve Japonya başta olmak üzere 18 ülkede güçlü varlığa ve 170 yıllık köklü bir mirasa sahip sigorta ve yatırım yönetimi şirketi olan Hollanda merkezli NN Group'un bünyesinde faaliyet göstermektedir. NN Group, tüm paydaşlarına, attığı her adımda “önemseriz”, “şeffafız” ve “sözümüzü tutarız” şeklinde ifade ettiği NN değerleriyle büyük bir söz vermektedir. Eşsiz müşteri deneyimi sunma taahhüdünü geliştirerek, müşterilerine daha yakın olmak adına adımlar atmayı, beklentilerini daha hızlı karşılamayı, tüm süreçlerini geliştirmeyi hedeflemektedir. NN Group’un Türkiye’deki yatırımları NN Hayat ve Emeklilik ve Sigorta Cini ile başlamış olup 2018 yılı itibariyle Orange Plus Sigorta Brokerlik–Sigorta Gücü markası ile devam etmektedir.
İş Ortaklarımız
Ürünler
Sigorta Gücü olarak sağlık sigortasından kaskoya, ev sigortasından trafik sigortasına kadar ihtiyacınıza yönelik tüm sigorta seçeneklerini sizinle buluşturuyoruz.
Tek Ekranda Karşılaştırmalı Teklif
Teknolojik Altyapı Hizmeti
Müşteri Memnuniyeti
Hizmetler
Tek Ekranda Karşılaştırmalı Teklif
Sunduğumuz ileri teknolojik altyapımızla hazırlanmış platform sayesinde, şirket ekranlarını ayrı ayrı kullanmaya gerek duymadan tek bir platform üzerinden karşılaştırmalı teklif ve poliçelere sahip olabilirsiniz.
Acente Portalı
Acentelerimizin kullanımına sunduğumuz portal ile günlük üretim ve performans raporlarınızı görebilir, paylaşılan iş listesine bir tıkla ulaşıp listeyi yönetebilirsiniz. Ayrıca portal üzerinden tahsilat ve mutabakat süreçlerinizi kontrol ederek %100 portföy güvencesi ve mülkiyetine sahip olabilirsiniz.
Teknolojik Altyapı Hizmeti
Satış öncesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz edip en uygun ürünü belirleyerek çalıştığımız tüm sigorta şirketlerinden hızlı ve alternatifli fiyat teklifi sunuyoruz. Böylece tarafsız platformumuzda içerik karşılaştırması yaparak, müşterimizin ihtiyacına en uygun ürünün satışıyla birlikte müşteri memnuniyeti sağlıyoruz.
İşinizi Büyütün, Hedeflerinizi Büyütün
Sigorta Gücü sayesinde Türkiye’nin en güvenilir 13 büyük sigorta şirketiyle çalışma imkanı bulabilir, ödemelerinizi tam ve zamanında alarak yüksek komisyon elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra kurumsal işlerinizde satış ve gelir kaynağı yaratacak proje önerileriniz için sunum ve satış koçluğu, teklif oluşturma, poliçeleştirme, poliçe iptalleri ve hasar bildirimleri gibi operasyonel işlemlerinizde de uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.
Müşteri Memnuniyeti
Satış öncesinde müşterilerinizin ihtiyaçlarını doğru analiz edip en uygun ürünü belirleyerek çalıştığımız tüm sigorta şirketlerinden hızlı ve alternatifli fiyat teklifi alabilirsiniz. Böylece tarafsız platformumuzda içerik karşılaştırması yaparak, müşterinizin ihtiyacına en uygun ürünün satışıyla birlikte müşteri memnuniyetinizi sağlayabilirsiniz.
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politika için tıklayınız.

Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayınız.

 1. a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, kredibilite bilgisi, çalışan veya aday çalışan bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri toplanabilmektedir.

Doğruluğu, güncelliği ve verdiğiniz bilgilerin size ait olduğu veya üçüncü kişilere ait olmakla birlikte sigorta veya bireysel emeklilik ürünü satın alabilmek veya üçüncü kişileri lehdar olarak göstermek üzere gerekli açık rıza sizin tarafınızdan alınmış olması kaydıyla; toplanan kişisel verileriniz ve üçüncü kişi verileri (ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası, anne adı, banka hesap numarası, IBAN, TCKN, ilgili sigorta ürününe özel poliçe teklifi oluşturulması veya poliçe oluşturulması için gerekli kişisel verileriniz – ör: trafik poliçesi için plaka, ruhsat no, şasi no, ASBİS no, araç ve adres bilgileri gibi bilgiler DASK poliçesi için ev/işyeri adres bilgileriniz, vb.) ve özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık beyanınız vb.);

-Aracısı olduğumuz sigorta şirketleri üzerinden poliçe teklifi oluşturulabilmesi, poliçe oluşturularak sigorta ürün ve hizmetlerinin (ek hizmet ve destek hizmetleri de dahil) sizlere sunulabilmesi, sözleşme akdedilmesi, sigorta aracısı olarak yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (ör. kimlik tespiti yapılması, bilgilendirme yükümlülükleri, , tahsilat, ödemeler vs), tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi, uluslararası yaptırımlar ve sair yükümlülüklere uyulabilmesi,

-Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurulabilmesi,

Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, raporlama, tazminat değerlendirme ve ödemeleri, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, potansiyel müşteri tespiti başta olmak üzere, kişisel verilerinizi Şirket’e açıklamanıza konu olan Şirket ve grup şirketlerinin ana sözleşmelerinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak;

-Şirket’imizin sigorta şirketleri ile sözleşmesel ilişkisine dayanarak sigorta aracısı sıfatı altında sunduğu sigorta şirketleri ürün ve hizmetleri ile bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinden faydalanmak, işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya yazılı ortamda gerçekleştirilecek işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek;

-İnternet sitemiz üzerinden veya mobil uygulamalar üzerinden bilgi almak veya sigorta/bireysel emeklilik ürünü satın almak için IP numaranız gibi internet gezinme bilgileriniz ve benzeri bilgilerinizi çerezler (cookie) vasıtasıyla toplamak;

-T.C. Hazine Müsteşarlığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatı uyarınca, vergi daireleri, Bakanlıklar, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer resmi kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Şirket’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek;

-Şirket insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; Şirket’in insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmek ve gerekli tedbirleri almak,

-Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, Şirket tarafından, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi,

-Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirket tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

-Şirket’imizin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

-Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

-T.C. Hazine Müsteşarlığı, MASAK, Sigorta Gözetim Merkezi (SGM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gibi idari ve resmi makamlara,

-Kanunen yetkili kamu kurumları ve Şirket’in doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurtdışı iştirakleri ve acentesi bulunduğumuz sigorta şirketleri ile destek hizmeti alınan yurt içi-yurt dışı üçüncü kişiler, bağımsız denetim şirketleri ile Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatı uyarınca aktarıma izin verilen kuruluşlar başta olmak üzere; özel hukuk kişilerine,

-Ürün/hizmet karşılaştırma ve başvuru gerçekleştirme konularında hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, bankalara, finans kurumlarına, servis sağlayıcılara veya firmalara, verilerin bulut ortamında veya bilgi işlem veri merkezi ve altyapılarında saklanması ve yazılım geliştirmesi hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 1. ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, genel müdürlük yahut şubelerimiz, internet sitemiz teklif alma modülü üzerinden yapılmış başvurular, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi gibi yöntemler ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine dayanarak; sunulan ürün ve hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve bunlarla ilgili ticari faaliyetleri yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Şirket’e iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirket 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.sigortagucu.com adresindeki veri sahibi başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Spring Giz Plaza Daire:9 34485 Sarıyer / İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya internet sitemizdeki formu doldurup formu imzaladıktan sonra kimliğinizin bir örneği ile birlikte faks ile 0212 345 05 00 nolu faksımıza iletebilirsiniz.

 

 

Gizlilik ve Web Kullanım Şartları

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan www.sigortagucu.com internet sitesinin ve tüm alt sitelerinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/müşterileri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. ’nin ve/veya Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. ’nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Veri Sahibi Site’de kendisinden istenilen tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Orange’a’ebildirdiği iletişim bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerin güncelliğinden sorumludur. Bilgilerin güncel, tam ve/veya doğru olmamasından dolayı kaynaklanacak sorunlarda her türlü sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır.

 

İşbu Web sitesi ve tüm sayfaları, eklentileri, site üzerinden erişim sağlanması halinde linkleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi, belge,marka ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku’ndan kaynaklanan diğer hakları Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş.'ye aittir. İşbu web sitesinin yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile hüküm bulunmayan hallerde Ticaret Kanunu “haksız rekabet“ hükümleri kapsamında korunmaktadır.

 

Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil, sitenin kendisi ile ilgili yapılacak her türlü iş ve işlem Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş.'nin işlem öncesi yazılı iznine tabidir. Bu sebeple işbu sitede yer alan bilgiler Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz, sunulamaz ve aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir Web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. 'nin yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi yasaktır. Site herhangi bir şekilde Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın bir başka site üzerinden bağlantılı link olarak sunulamaz, başka bir bağlantı kanalı ile bu site üzerinde erişim sağlanamaz.

 

Çerezler

 

Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş tarafından, Veri Sahipleri’nin Web Sitesi’ndeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanmaktadır. "Cookie"/”Çerez” adlı teknoloji kullanılarak elde edilen bu veriler istatistiksel bilgilerdir. Bu teknoloji ile amaçlanan, Kullanıcılar’ın ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretlerinden itibaren Kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyası olan bu “cookie”/ “Çerezleri” kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş., on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ndeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir “cookie” ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Sonrasında Kullanıcı’ya Web Sitesi’nde ya da görüntülü reklam ağındaki diğer sitelerde ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

 

Sorumluluk Muafiyeti

 

Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu veya sayfaya kesintisiz surette giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde olmayıp bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, alenen ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

 

Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilginin ve belgenin, doğrulukları ve içerikleri Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. tarafından garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi ve manevi zararlar ve masraflardan ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. sorumlu tutulamaz.

 

Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar ilgili sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş’den hizmet alınmış olması Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş’nin, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

Müşteri, Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş’nin sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan edinmiş olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş’nin hiçbir surette sorumlu olmadığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş’ye izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş’ni şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

Poliçe şartları, teminatlar, sigorta primi oranı ve miktarları ile ilgili olarak Site’de yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde, Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş’den bu hususta herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş, sigorta şirketlerinin işbu Site’de yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır. Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş, Müşteri tarafından iletilen veya internet sitesi üzerinden yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerinin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş gerekli gördüğü zamanlarda Site kapsamındaki hizmetleri/Site’yi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da Site’nin kapatılmasından dolayı Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş’nin müşterilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti kusur, veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan, Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar. Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Bu bilgiler doğrultusunda, Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş., bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.

 

Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. dilediği zaman, sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

 

Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virus koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. web sitesi'ne girmesi nedeniyle , kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

 


Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

 

Ziyaretçi Bilgileri

 

Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. web sitesi herhangi bir kişisel bilgi verilmeden de ziyaret edilebilir ve incelenebilir bir niteliğe sahiprdir. Ancak 5651 sayılı Kanun gereğince yasal zorunlulukla neticesinde site trafik bilgileri kayıt altında tutulmaktadır. Sitemize kişisel bilgi girişi yapılması durumunda, veri sahibine ait bilgiler Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. tarafından güvenli biçimde saklanmaktadır. İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilmektedir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. sorumluluğunda değildir.

 

Resmi makamlardan “Veri Sahibi”ne yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya “veri Sahibi”nin Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. , “Veri Sahibi”nin kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirme hakkına sahiptir.

 

“Veri Sahibi” nin Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunu bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. ‘ye ait bulunan diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. tarafından beyan ve işbu Orange Plus Sigorta Brokerliği A.Ş. Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

Hakkımızda Ürün ve Hizmetler Bize Ulaşın